Boka kostnadsfritt möte | Snabba leveranser | Förmånlig finansiering | 018 - 711020 | info@pooluppsala.se

FÅR INTE BLANDAS MED MED ANDRA PRODUKTER. FÅR ALDRIG SPÄDAS UT FÖRE TILLSÄTTNING!

Baquacil Check används som aktivator för för Baquacil PHMB 2in1 och Baquacil Shock i klorfria pooler för att undvika mikrobiologisk tillväxt och grumlighet i poolen.

      Vid nyfyllning av poolen:

  1. Mät PH-värdet som bör ligga mellan 7,0 och 7,4. Reglera nedåt med Saniklar PH-minus eller uppåt med Saniklar PH-plus.  Kontrollera alkaliteten som bör vara 80-120 mg/l. Justera om det behövs.
  2. Tillsätt 2 l Baquacil Shock per 10 m3 vatten.
  3. Tillsätt 1 dl Baquacil Check per 10 m3 vatten direkt i poolen framför inloppsmunstyckena medan filtersystemet är igång, men utan badande i poolen.
  4. 24 timmar senare tillsätts Baquacil PHMB 2in1 enligt instruktionerna på produktetiketten. Det går att bada efter en halvtimme.

Veckounderhåll av poolen:

  1. Mät PH-värdet och justera så som beskrivs som ovan. Tillsätt oxidationsmedlet Baquacil Schock enligt instruktionerna på produktetiketten.
  2.  Kontrollera och tillsätt vid behov desinfektionsmedlet Baquacil PHMB enligt instruktionerna på produktetiketten.
  3. Tillsätt 0,5 dl Baquacil Check per 10 m3 vatten direkt i poolen medan filterpumpen är igång. Efter en halvtimme kan man bada igen.

VARNING!

Sprid aldrig ut produkten på vattenytan om det finns badande i vattnet.

Förvara produkten torrt, på en väl ventilerad plats i en genomsnittlig temperatur som inte överskrider 35 grader.