Boka kostnadsfritt möte | Snabba leveranser | Förmånlig finansiering | 018 - 711020 | info@pooluppsala.se

FÅR INTE BLANDAS MED ANDRA PRODUKTER. FÅR ALDRIG SPÄDAS UT FÖRE TILLSÄTTNING.

Baquacil PHMB 2in1 är ett effektivt klorfritt desinfektionsmedel för att säkerställa samtidigt använder Baquacil Check och Baquacil Shock.

Start: Ändra PH till 7,0-7,4 och sammanlagda alkalimängden till 80-120 mg/1.

Tillsätt för varje 10 m3 1/2 l PHMB 2in1, 1 dl Check och 2 l Shock.

Produkterna till i poolvattnet var för sig före munstyckena medan filterpumpen går.

Underhåll: En gång i veckan kontrolleras PHMB 2in1 med en Baquacil-tester eller test strips (lämplig nivå är 30-50 mg/l). Är nivån för låg, tillsätts 1/4 l PHMB 2in1 per 10 m3 vatten. Tillsätt varje vecka 1 dl CHECK och 1/2 l per 10 m3. Testa samtidigt PH och justera OH-värdet vid behov.

VARNING!

Baquacil PHMB 2in1 får inte användas tillsammans med klor- och bromhaltiga produkter, eller tillsammans med fasta produkter med aktivt syre.

  • Sprid aldrig ut produkten på vattenytan om det finns badande i vattnet.
  • Förvara produkten torrt, på en väl ventilerad plats i en genomsnittlig temperatur som inte överskrider 35 grader.