Vad är det viktigaste vid installationen för att taket ska öppnas lätt och den automatiska låsningen fungera bra?

Att innermåttet mellan skenorna är rätt, kontrollmät på flera ställen.
Underlaget skall vara horisontellt. Höjdskillnader får inte vara mer än 0,5 cm per 1 meter.
Vid trädäcksinstallation måste 
skenornas skruvar vara förankrade i reglar eller i eventuella kortlingar.

Hur monterar jag paneltätningslisten enklast?

Här är det viktigt att man inte drar i listen samtidigt som den trycks på plats i mellanrummet mellan profil och klarpanel.
Om den trycks på plats samtidigt som man drar i listen är risken stor att listen drar ihop sig vid ett senare tillfälle. Det går
mycket lättare att montera listen om man t.ex. använder fönsterputs som man sprejar mellan profil och klarpanel där
listen ska tryckas in.

Vad ska jag tänka på vid öppning och stängning av pooltaket?

Lås upp pooltaket, vid största sektionen och glöm inte stödbenslåsen (pinnarna på gavel som sitter i marken) för taket försiktigt
bakåt och vid varje automatiska lås sänk farten och låt båda sidorna (om man har skenor på båda sidorna) öppnas innan man ökar fart något till nästa automatiska lås.
Delarna är gjorda för att positionera och fixera sektionerna, inte bromsa och stoppa 
sektionerna.
Det är bra att öppna och stänga taket från olika långsidor ex. Öppna från en sida och stänga från en sida.

Hur vinterstänger jag mitt pooltak?

Ett pooltak från Gullberg & Jansson kan användas som vintertäckning så länge det inte belastas med snömängder som överstiger 45kg/m2.
Inför vintern ska pooltaket säkras och låsas. Det är viktigt att hålla bort snön från taket snön kan orsaka 
skador på pooltaket.
Var försiktig när du tar bort snö så att pooltaket inte repas, en gummiraka kan vara ett bra alternativ för att minimera risken för repor och skador på pooltaket.

Vad ska jag tänka på vid vårpremiären?

Börja med att sopa/spola bort skräp från skenorna. Kontrollera att pooltakets sektioner inte fastnar eller skrapar i bottenskenan, framförallt när det är monterat på trädäck.
Trä är ett levande material som rör sig med tid och yttre omständigheter, vilket får till följd att både låsdetaljer och främst vindhakar kan behöva en injustering med jämna mellanrum (kan även behövas om pooltaket är monterat på annat underlag).
Justeringen utför du enkelt själv, förslagsvis i samband med ett härligt dopp i din pool, det underlättar nämligen att stå på botten av poolen och justera vindhakarna inifrån,
en insexnyckel är det enda verktyg som krävs. 
Vindhakarna har till uppgift att hålla taket på plats i skenorna vid blåst, och ska under normala förhållande ”sväva” fritt i
skenans profil.

Har Du fler funderingar, kontakta oss gärna!

info@pooluppsala.se

Eller ring  oss på  Tel. 018-711020

Kontakta oss