Boka kostnadsfritt möte | Snabba leveranser | Förmånlig finansiering | 018 - 711020 | info@pooluppsala.se

Pooltak

Det finns många fördelar med att skydda sin pool med ett pooltak. Ett pooltak skyddar poolen och ökar livslängden på kanter och liner. Det underlättar även städningen av poolen då t.ex. löv inte hamnar i vattnet. Ett pooltak bidrar också till en säkrare poolmiljö. Våra tak levereras med en låsfunktion vilket gör att poolen blir barnsäker samt håller oinbjudna badare borta. En annan viktig fördel med ett pooltak är att taket kapslar in värmen som i sin tur leder till minskad energiförbrukning.

Vi har valt att arbeta med exklusiva pooltak från Gullberg & Jansson.

LEIA

Leia-serien, i antracitgrå färg, är en exklusiva standardserie för pooltak med låg takhöjd. Pooltaket är utrustat med 3 mm klarplast och skena på endast en sida. 

Leia levereras i en box som byggsats, men kan också mot pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner för enkel installation.

Pris: 99900 – 134900 Kr

ALVA

Alva har en modern och stilren design och är marknadens lägsta pooltak med en höjd från endast 38 cm.
Alva har utrustats med förstärkta aluminiumprofiler så att pooltaket trots sin platta konstruktion uppfyller den franska säkerhets- och kvalitetsstandarden, NF P 90 309.

En fördel med Alva är att det kan beställas med endast skena på ena sidan och hjul på andra sidan.
Sektionerna är då sammanhakade i varandra och pooltaket kan inte vara öppet t.ex. endast på mitten, vilket det däremot kan vara om det beställs med skenor på båda sidor. Alva utrustas alltid med klarplast.
Alva har automatisk sektionslåsning med nyckel, så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt.

Pris: 100 650 – 143 855 Kr

NOVA COMFORT

Nova Comfort-serien, i aluminiumvit eller antracitgrå färg, är vår exklusiva standardserie för pooltak med normal takhöjd, utrustad med automatisk sektionslåsning och extra platta komfortskenor.
Nova Comfort har som standard skjutdörr som kan monteras på valfri sida om största sektionen. Med tillvalet förlängningsskenor kan du skjuta pooltaket förbi hela poolen.
Nova Comfort levereras i en box som byggsats men kan också mot pristillägg levereras i färdigmonterade sektioner för enkel installation.

Pris: 56 900 – 121 900 kr

NOVA POLARIS

Nova Polaris är mer kraftfullt utformad jämfört med Nova Comfort-serien och har förstärkta aluminiumprofiler som är 54/40 mm, istället för 44/40 mm.
Panelerna är också kraftigare och kan fås i kanalplast 8 mm eller i klarplast 4 mm mot pristillägg.

Nova Polaris har automatisk sektionslåsning med nyckel, så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt.

Kontakta oss för pris.

Vad är det viktigaste vid installationen för att taket ska öppnas lätt och den automatiska låsningen fungera bra?

Att innermåttet mellan skenorna är rätt, kontrollmät på flera ställen.
Underlaget skall vara horisontellt. Höjdskillnader får inte vara mer än 0,5 cm per 1 meter.
Vid trädäcksinstallation måste skenornas skruvar vara förankrade i reglar eller i eventuella kortlingar.

Hur monterar jag paneltätningslisten enklast?

Här är det viktigt att man inte drar i listen samtidigt som den trycks på plats i mellanrummet mellan profil och klarpanel.
Om den trycks på plats samtidigt som man drar i listen är risken stor att listen drar ihop sig vid ett senare tillfälle. Det går
mycket lättare att montera listen om man t.ex. använder fönsterputs som man sprejar mellan profil och klarpanel där
listen ska tryckas in.

Vad ska jag tänka på vid öppning och stängning av pooltaket?

Lås upp pooltaket, vid största sektionen och glöm inte stödbenslåsen (pinnarna på gavel som sitter i marken) för taket försiktigt
bakåt och vid varje automatiska lås sänk farten och låt båda sidorna (om man har skenor på båda sidorna) öppnas innan man ökar fart något till nästa automatiska lås.
Delarna är gjorda för att positionera och fixera sektionerna, inte bromsa och stoppa sektionerna.
Det är bra att öppna och stänga taket från olika långsidor ex. Öppna från en sida och stänga från en sida.

Hur vinterstänger jag mitt pooltak?

Ett pooltak från Gullberg & Jansson kan användas som vintertäckning så länge det inte belastas med snömängder som överstiger 45kg/m2.
Inför vintern ska pooltaket säkras och låsas. Det är viktigt att hålla bort snön från taket snön kan orsaka skador på pooltaket.
Var försiktig när du tar bort snö så att pooltaket inte repas, en gummiraka kan vara ett bra alternativ för att minimera risken för repor och skador på pooltaket.

Vad ska jag tänka på vid vårpremiären?

Börja med att sopa/spola bort skräp från skenorna. Kontrollera att pooltakets sektioner inte fastnar eller skrapar i bottenskenan, framförallt när det är monterat på trädäck.
Trä är ett levande material som rör sig med tid och yttre omständigheter, vilket får till följd att både låsdetaljer och främst vindhakar kan behöva en injustering med jämna mellanrum (kan även behövas om pooltaket är monterat på annat underlag).
Justeringen utför du enkelt själv, förslagsvis i samband med ett härligt dopp i din pool, det underlättar nämligen att stå på botten av poolen och justera vindhakarna inifrån,
en insexnyckel är det enda verktyg som krävs. Vindhakarna har till uppgift att hålla taket på plats i skenorna vid blåst, och ska under normala förhållande ”sväva” fritt i
skenans profil.

Har Du fler funderingar, kontakta oss gärna!

info@pooluppsala.se

Eller ring  oss på  Tel. 018-711020