VATTENBALANS

AQUA

VATTENBALANS OCH DESINFEKTION

Vatten består av väte och syre, just det som behövs för allt liv.Det gäller att hitta den rätta balansen av kalciumhårdhet, alkanitet och pH. det bildas annars lätt alger eller blir grumligt/mjölkigt, eller annan missfärgning.

När du justerat balansen i vattnet fungerar Desinfiktionen

Klor och Brom är de vanligaste desinfektionerna

Idealvärden

Alkanitet 80-120mg/l

Hårdhetsgrad 150-250mg/l

pH-värdet  7,0-7,4

Kontakta oss