Garantier

Garantivillkor Pool

Villkor

Vi lämnar 2 års garanti på våra varor såvida inget annat anges i våra villkor. Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning. Eventuella fel skall anmälas omedelbart efter att det upptäckts.

Garantin omfattar inte:​

  • Arbetskostnader.
  • Normala förslitningsdetaljer såsom axeltätningar, halogenglödlampor, mätelektroder, packningar och celler till saltklorinator.
  • Skador på elektriskt material orsakade av fasbortfall, strömstötar eller på grund av åska och andra yttre orsaker.
  • Skador orsakade av obalanserat vatten, t.ex. av felaktiga klorvärden, pH-värden eller salthalter.
  • Frysskador orsakade av felaktig vinterförvaring.
  • Skador orsakade av hög vattentemperatur högre än +28 C
  • Färgvariationer, mönsterpassning, färgsläpp eller blekning av liner.

Kostnader för demontering och återuppsättning av påbyggd utrustning som inte är levererad av PoolUppsala AB och försvårar åtgärdandet av skadad detalj ersätts ej. Inte heller om detaljen byggts in på sådant sätt att reparation eller byte blir orimligt dyrt i förhållande till detaljens saluvärde.

 

För eventuella följdskador ansvaras ej såvida de inte orsakats av grov vårdslöshet från leverantörens sida. Leverantören ansvarar inte för fel som uppstått genom köparens vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelse.

 

Ersättning för kostnader som inkomstförlust, telefonsamtal, montage, tankbil eller demontering, resor etc. ingår ej. För kostnader som drabbar leverantören genom oberättigat reklamationsanspråk debiteras köparen.

 

Vid godkänd garanti repareras trasig vara i första hand, om det inte är möjligt byts den ut. Köparen svarar för demontering och återuppsättning av reparerad vara. Vid godkänd garanti står leverantören för fraktkostnader.

 

Har montagearbetet köpts av auktoriserad återförsäljare gäller även rätt till demontering och återuppsättning av fast installerad vara.

Konsumentköplagen gäller alltid​
Enligt konsumentköplagen har du tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början.

Reklamationsvillkor PoolUppsala AB

Om du köpt något som är felaktigt eller skadat ska du klaga eller reklamera till säljaren. När du gör en reklamation betyder det att du meddelar säljaren att du inte är nöjd och varför.

Du måste reklamera varan ”inom skälig tid” efter det att du har upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det skett inom skälig tid. Ibland kan skälig tid vara längre än två månader till exempel om du varit sjuk eller bortrest.

 

Ursprungligt fel på varan

Om du upptäcker ett fel på varan under de första sex månaderna efter köpet har du ett bättre konsumentskydd. Om felet är ursprungligt, det vill säga fanns där från början har du rätt att få varan reparerad eller utbytt. Om säljaren inte håller med dig om hur felet uppstått är det han eller hon som måste bevisa att felet inte är ursprungligt under den här tiden. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det i stället du som köpare som måste bevisa att felet är ursprungligt.

 

Tre års reklamationsrätt

Du har rätt att reklamera en vara i tre år efter att du tagit emot den. Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden. Reklamera alltid så snart som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter.

Utökad garanti gäller på följande produkter

Värmepumpar, Liner, Pooltak, Lamelltäcken och Rib-Covers.

Kontakta oss för mer information om garantier på samtliga artiklar.

varumärken

Kontakta oss!