Poolprodukter

Tillsammans med våra leverantörer kan vi erbjuda allt du behöver till din pool. 

Vi har valt att arbeta med kvalitativa, väldesignade och prisvärda pooltak från Gullberg & Jansson. Med ett pooltak till din pool förlänger du badsäsongen, förenklar skötseln och sparar energi. 

Det lätta och mer ekonomiskt fördelaktiga alternativet när det gäller pooltäckning. Poolen täcks helt av en stark PVC-duk och skyddas från att blad, gräs och annat organiskt material kommer ned i poolen med och påverkar vattenkvalitén. I väven sitter insydda aluminiumstänger som stabiliserar täckningen. 

Det är viktigt med rätt poolvärmare, vid uppvärmning av poolen finns i huvudsak fyra värmekällor; värmeväxlare, värmepump, elvärmare eller solfångare. En värmeväxlare installeras och ansluts till husets befintliga el-, ved-, pellets- eller oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning. Elvärmarna är små och kompakta och ansluts enkelt till befintligt elnät och ger full effekt dygnet runt. Poolvärmepumpar nyttjar den omgivande värmen i luften effektivt och överför den via en inbyggd värmeväxlare till poolvattnet.

Ett rent och klart poolvatten är enkelt med rätt poolprodukter. Det är viktigt att poolens renings- och cirkulationssystem fungerar som det ska för att du ska kunna njuta av din pool och få många trevliga stunder. För en bra rening av din pool rekommenderar vi ett sandfilter i glasfiberarmerad polyester, dom är mycket tåliga och driftsäkra och har mycket lite underhåll.

Poolpumpen är en lika viktig del för att bibehålla ett kristallklart poolvatten. Pumpen ser till att skapa suget i bräddavloppet som sedan trycker vattnet igenom poolfiltret och poolvärmaren, tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena.

Genom att välja en cirkulationspump av hög kvalitet får du en stabil och tyst gång samt lång drifttid utan avbrott. Sandfilter i glasfiber- armerad polyester är mycket tåliga och driftsäkra och kräver minimalt
med underhåll. Du får helt enkelt renare vatten och mindre besvär vid underhåll om du satsar lite extra på cirkulation och rening.

Linern är poolens tätskikt och även den yta som ger poolen ett utseende. Vi har alla marknadens vanliga varianter och kan även erbjuda platssvetsad liner. Den är mer hållbar och värmetålig: Lämplig om man t.ex. vill ha varmare än 30 grader i vattnet.

Poolstomme byggs av lätta cellplastblock som staplas som byggklossar på en gjuten betongplatta. Armering och ingjutningsdetaljer monteras i isolerblocken innan betong fylls på ovanifrån. Poolväggarna kläs invändigt med en liner.

  • Kan beställas separat om ni vill bygga pool själva.

varumärken

Kontakta oss!