Vattenrening

Ett rent och klart poolvatten är enkelt med rätt poolprodukter. Det är viktigt att poolens renings- och cirkulationssystem fungerar som det ska för att du ska kunna njuta av din pool och få många trevliga stunder.

Det är viktigt att hålla poolen ren och fin, vilket är enkelt för den som har rätt utrustning och hjälpmedel. För att du som poolägare på ett enkelt sätt alltid skall kunna ha ett gnistrande klart poolvatten har vi tagit fram ett komplett poolvårdsprogram med poolkemikalier och testinstrument.

För att uppnå en optimal vattenrening rekommenderar vi att den totala poolvattenvolymen renas minst 4 gånger per dygn. Poolstorleken och cirkulationspumpens kapacitet avgör vilket sandfilter du ska välja.Sandfiltret fylls normalt sett med sand men vi rekommenderar alltid glasmediumet som ger dig renare och klarare vatten under längre tid och dessutom minskar vattenförbrukningen med upp till 75%.

Vattenkvalitén övervakas kontinuerligt och dosering kontrolleras och optimeras, vilket gör det enkelt att bibehålla ett rent och klart vatten.

Midi-VAC20 automatisk pooldammsugare Midi-Vac20 är en helt ny generation pooldammsugare med den senaste teknologin för effektiv rengöring av pooler upp till 12 m längd. Precist navigationssystem med banddrift och jetstråle för optimal orientering och rörelser på poolbotten, trappor, väggar och vattenlinje.

varumärken

Kontakta oss!