Poolkemi

DELPHIN MultiTab 200g

200 gram klortablett som löser sig långsamt, med 87 % aktivt klor, algmedel och flockningsmedel. pH-neutralt och utan kalk. Enkelt att dosera, läggs i bräddavloppet eller via en doseringsflottör.

Vid sässongsstart: Tillsätt 1 tablett MultiTab 200g per 20 000 liter vatten. Därefter löpande en ny tablett när 10% av den gamla återstår. Med hjälp av denna tablett blir hanteringen av poolkemin synnerligen enkel och behovet av att dagligen tillsätta dagsklor försvinner då MultiTab löser sig långsamt samt innehåller algmedel, flockmedel och klor i samma enhet.

DELPHIN Chockklor Granulat

Chock-kloret tar bort kloraminer, (förbrukat klor), och andra föroreningar. Väldigt bra att då och då dessutom tappa ur lite vatten och fylla på med nytt ”spädvatten”. Chockklor är samma preparat som dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger en snabb och kraftfull klorhöjning i vattnet. Både dagsklor och chockklor höjer vattnets PH-värde. Således bör man balansera pH-värdet med pH-sänkande medel efter varje chockklorering.

Att chockklorera poolvattnet är viktigt, detta för att mätta poolvattnet på klor vid uppstart samt att verkligen bryta ner mineraler, bakterier, alger och annat oorganiskt och organsikt smuts i ditt poolvatten. Badvattnet mår bra av att få sig en chockklorbehandling med jämna mellanrum under högsäsong. Tillsätt gärna efter dagar med mycket bad och varmt väder för att kompensera för den ökade klorförbrukningen.

DELPHIN pH-Minus Granulat

PH Minus använder du för att hålla ditt badvatten i balans. Det viktigt att du mäter pH-värdet med jämna mellanrum – dock gärna minst en gång i veckan.
Har vattnet ett pH-värde på över 7,4 rekommenderar vi att du använder pH Minus Granular, pulver, för att sänka pH-värdet därför att högt pH värde ger ger sämre klordesinfektion, hudirritation, kalkutfällning samt grumlighet.

DELPHIN pH-Plus Granulat

PH Plus använder du för att hålla ditt badvatten i balans. Det viktigt att du mäter pH-värdet med jämna mellanrum – dock gärna minst en gång i veckan.

Har vattnet ett pH-värde på över 7,4 rekommenderar vi att du använder pH Minus Granular, pulver, för att sänka pH-värdet därför att högt pH värde ger ger sämre klordesinfektion, hudirritation, kalkutfällning samt grumlighet.

Är pH-värdet under 6,9 tillsätter man PH Plus Granulat.

DELPHIN Flytande Klor – 24 Kg Dunk

Flytande klor för dosering i automatiska doseranläggningar. Dosera alltid direkt från behållaren med hjälp av en doseringspump.

DELPHIN Flytande PH Minus – 28 Kg Dunk

PH-minus flytande används till system med slangpump och automatisk dosering för att sänka pH-värdet. Används till Pahlén Minimaster med pH styrning.

varumärken

Kontakta oss!