Poolens mekaniska vattenrening sker genom ett sandfilter. Zodiacs väldesginade MS filter är tillverkadei glasfiberförstärkt polyester för ökad tålighet motmekaniskt slitage, ökad driftsäkerhet och lång förväntad
livslängd.
Flervägsventilen sitter på den övre delen av tanken vilket underlättar placering och installation. Filterlocket är transparent för enkel visuell inspektion.

MS filtret fylls normalt sett med sand men vi rekommenderar alltid glasmediumet Crystal Clear som ger dig renare och klarare vatten under längre tid.

Zodiacs MS filter har 3 års materialgaranti och själva tanken har 10 års materialgaranti. För att uppnå en optimal vattenrening rekommenderar vi att den totala poolvattenvolymen renas minst 4 gånger per dygn.


Poolstorleken och cirkulationspumpens kapacitet avgör vilket sandfilter du ska välja.

Kontakta oss